ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม one world football ที่โรงเรียนบ้านห้วยคุ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

คณะผู้บริหารบริษัท เชฟโรเลต ชัยชนะมอเตอร์ เชียงราย กับบริษัท เชฟโรเลต เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม one world football โดยทำกิจกรรมจัดห้องสมุดและคณะผู้บริหารมอบลูกฟุตบอลให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านห้วยคุ อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ข่าวกิจกรรม