ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารบริษัท เชฟโรเลต ชัยชนะมอเตอร์ เชียงราย กับบริษัท เชฟโรเลต เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม one world football ที่โรงเรียนบ้านห้วยคุ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารมอบชุดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกการจราจร ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย
ภาพพบรรยากาศการออกบูธ เชฟโรเลต เชียงราย (ชัยชนะมอเตอร์) ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย
ภาพพบรรยากาศการออกบูท เชฟโรเลต เชียงราย (ชัยชนะมอเตอร์) ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ภาพพบรรยากาศการออกบูท เชฟโรเลต เชียงราย (ชัยชนะมอเตอร์) ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย
ภาพพบรรยากาศการออกบูท เชฟโรเลต เชียงราย (ชัยชนะมอเตอร์) เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ภาพพบรรยากาศการออกบูธ เชฟโรเลต เชียงราย (ชัยชนะมอเตอร์) เทศบาลตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ภาพพบรรยากาศการออกบูธ เชฟโรเลต เชียงราย (ชัยชนะมอเตอร์) เทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
ภาพพบรรยากาศการออกบูท เชฟโรเลต เชียงราย (ชัยชนะมอเตอร์) มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย จ.เชียงราย
ภาพพบรรยากาศการออกบูธ เชฟโรเลต เชียงราย (ชัยชนะมอเตอร์) ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย
ภาพพบรรยากาศการออกบูธ เชฟโรเลต เชียงราย (ชัยชนะมอเตอร์) ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย