ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครพนักงาน

บริษัท ชัยชนะมอเตอร์ (เชียงราย) จำกัด

ที่อยู่ 111/6 หมู่ 3 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 75000

บริษัท ชัยชนะมอเตอร์ (เชียงราย) จำกัด สาขาพะเยา

ที่อยู่ 433 หมู่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ติอต่อ (คุณปุ๊ก) โทร. 053-153999 E-mail: Pookie1982@outlook.com
หรือ(ฝ่ายบุคคล) 092-012-3145 E-mail: hr_cny@hotmail.com

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วน)**

วันที่ลงประกาศ: 25 มิถุนายน 2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ชาย / หญิง

อายุ: 30 ปี ขึ้นไป

ประสบการณ์: 3 ขึ้นไป

การศึกษา: ปริญญาตรี

คุณสมบัติอื่นๆ:

 • มีความรู้เรื่องการวางแผนการตลาดก่อนและหลังการขาย
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้

ขอบเขตงาน:

 • กำหนดนโยบาย แผนการตลาด และยุทธ์ศาสตร์ทางด้านการตลาดของบริษัท
 • ประสานงานกับฝ่ายขายในการกำหนดนโยบาย และแผนการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนและการกระตุ้นยอดขาย
 • ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงโครงการส่งเสริมการตลาดของฝ่ายขาย
 • ติดตามแนวโน้มและสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาแนวทางการทำตลาดและสร้างเทคนิคส่งเสริมการขายใหม่ ๆ ให้กับโชว์รูมของบริษัท

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย (ด่วน)**

วันที่ลงประกาศ: 25 มิถุนายน 2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ชาย / หญิง

อายุ: 30 ปี ขึ้นไป

ประสบการณ์: 3 ขึ้นไป

การศึกษา: ปริญญาตรี

คุณสมบัติอื่นๆ:

 • มีความรู้เรื่องการวางแผนการขาย
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้

ขอบเขตงาน:

 • นำเสนอสินค้าและสร้างยอดขาย
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการขายและการตลาด
 • วิเคราะห์การขายและการตลาด
 • ติดต่อประสานงาน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • กำหนดแผนการขายและเป้าหมาย
 • วางแผนส่งเสริมการขาย
 • จัดการทีมงานของฝ่ายขาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการโชว์รูม (ด่วน)**

วันที่ลงประกาศ: 25 มิถุนายน 2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ชาย / หญิง

อายุ: 27 - 35 ปี

ประสบการณ์: 1 - 2 ปี

การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ:

 • มีประสบการณ์ทางด้านบริหารทีมขาย, ดูแลพนักงานขาย
 • บริหารโชว์รูมให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • มีมุมมองในเชิงบวก สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , PowerPoint ได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ขอบเขตงาน:

 • ดูแลงานการบริหารโชว์รูม ด้านการตลาด การขาย ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดูแลพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพ

ตำแหน่ง ช่างยนต์ อะไหล่ (ด่วน)**

วันที่ลงประกาศ: 25 มิถุนายน 2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ชาย

อายุ: 20 ปี ขึ้นไป

ประสบการณ์: ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การศึกษา: ปวส. ขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ:

 • มีความรู้เรื่องการซ่อมรถยนต์ และอะไหล่รถยนต์
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ขอบเขตงาน:

 • ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์

ตำแหน่ง พนักงานขาย (ด่วน)**

วันที่ลงประกาศ: 25 มิถุนายน 2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ชาย / หญิง

อายุ: 21 ปี ขึ้นไป

ประสบการณ์: ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การศึกษา: ปริญญาตรี ทุกสาขา

คุณสมบัติอื่นๆ:

 • มีบุคลิกภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

ขอบเขตงาน:

 • ดูแลงานด้านการขาย การออกบูธ
 • ดูแลลูกค้ารายเก่าและกระตุ้นยอดขาย
 • หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายตลาดให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • ติดต่อ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท

ตำแหน่ง ลูกค้าสัมพันธ์ (ด่วน)**

วันที่ลงประกาศ: 25 มิถุนายน 2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: หญิง

อายุ: 22 - 30 ปี

ประสบการณ์: 1-2 ปี

การศึกษา: ปริญญาตรี

คุณสมบัติอื่นๆ:

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี ร่าเริง เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

ขอบเขตงาน:

 • ดูแลงานด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์ การบริการก่อนและหลังการขาย ประสานงานกับลูกค้า