ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ชัยชนะ มอเตอร์ (เชียงราย) จำกัด (เชียงราย อ.เมือง)

  • เลขที่ 111/6 หมู่ที่ 13 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
  • โทรศัพท์ : 053-153-999
  • แฟ็กซ์: 053-153-994

บริษัท ชัยชนะ มอเตอร์ (เชียงราย) จำกัด (พะเยา อ.เมือง)

  • เลขที่ 433 หมู่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-482-333
  • แฟ็กซ์: 054-481-878