ติดต่อเรา

สาขาเชียงรายสี่แยกแม่กรณ์ (สำนักงานใหญ่)

ที่อยุ่ 111/6 หมู่13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

โทร. 053-153999

สาขาพาน

ที่อยู่ 1215 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

 

โทร. 053-722888

สาขาแม่สาย

ที่อยู่ 251 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

 

โทร. 053-731788

สาขาเชียงคำ

ที่อยู่  1/1 ม.1 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110

 

โทร. 054-445588

สาขาพะเยา

ที่อยู่  413/2 ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

 

โทร. 054-482333

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 -17.00 น.

@pju8028w

ติดต่อเรา

053-153999      สำนักงานใหญ่ (สี่แยกแม่กรณ์)

053-722888     สาขาพาน

053-731788      สาขาแม่สาย

054-445588     สาขาเชียงคำ

054-482333     สาขาพะเยา